کاربرد در مشاور املاک و همچنین شخصی

اولین در ایران

نرم افزار املاک نسخه مالیاتی

صندوق مکانیزه مالیات
امکان محاسبه اتوماتیک کمسیون
سراسر کشور

نرم افزار املاک نسخه کامل

صندوق مکانیزه مالیات به همراه کلیه امکانات نرم افزار املاک
اشانتیون پنل ارسال پیامک با قابلیت اتصال به نرم افزار
امکان محاسبه اتوماتیک کمسیون
سراسر کشور

نسخه اندروید نرم افزار املاک