سرور مجازی

با منابع کاملا اختصاصی

سرور مجازی سطح A

با منابع کاملا اختصاصی

رم 4

هارد 100

سی پی یو 4 هسته

سرور مجازی سطح B

منابع کاملا اختصاصی

هارد 50

رم 4

سی پی یو 2 هسته