پنل اس ام اس

پنل الماس


 • مناسب برای کاربرانی که میخواهند با خط اختصاصی " انتخابی" خود تبلیغات نمایند پنل الماس همه امکانات پنل عقیق را دارا میباشد و تعرفه پیامک آن از پنل عقیق پایین تر است .

 • خط ۱۰۰۰ انتخابی و۵۰۰۰ رند هدیه

 • تعرفه پیامک از ۹۰ریال تا ۱۰۵ریال

 • ۵۰۰ پیامک هدیه

 • تفکیک سنی و جنسیتی

 • ارسال از دکل های موبایل (BTS)

 • دارای ۴ خط ۸ رقمی رند با پیش شماره ۱۰۰۰و۲۰۰۰و۳۰۰۰و۵۰۰۰ و دو خط اختصاصی با قابلیت دریافت

پنل عقیق


 • مناسب برای کاربرانی که قصد تبلیغات یا ارسال انبوه دارند و نیاز به استفاده از بانکهای مشاغل، منطقه ای و کد پستی دارند، پنل ویژه همه امکانات پنل فیروزه را نیز دارد.

 • خط اختصاصی ۱۰۰۰و ۵۰۰۰ هدیه

 • تعرفه پیامک از ۹۰ریال تا ۱۱۰ریال

 • ۳۰۰ پیامک هدیه

 • تفکیک سنی و جنسیتی

 • ارسال از دکل های موبایل (BTS)

 • دارای ۴ خط ۸ رقمی رند با پیش شماره ۱۰۰۰و۲۰۰۰و۳۰۰۰و۵۰۰۰ و یک خط ۱۱ رقمی اختصاصی با قابلیت دریاف

پنل فیروزه


 • مناسب برای کاربرانی که شماره مخاطبان خود را دارند و نیاز به استفاده از بانک شماره ها را ندارند، از جمله امکانات آن قرعه کشی ،نظر سنجی، مسابقه، مناسبت.، دفترچه تلفن، ارسال زماندارو.

 • خط اختصاصی ۵۰۰۰ هدیه

 • تعرفه پیامک از ۹۰ریال تا ۱۱۰ریال

 • ۱۰۰ پیامک هدیه

 • تفکیک سنی و جنسیتی

 • ارسال از دکل های موبایل (BTS)

 • دارای ۴ خط ۸ رقمی رند با پیش شماره ۱۰۰۰و۲۰۰۰و۳۰۰۰و۵۰۰۰ و یک خط ۱۱ رقمی اختصاصی با قابلیت دریافت

پنل یاقوت • مناسب برای کاربرانی که امکانات بیشتری نیاز دارند مانند امکان پنل یاقوت همه امکانات پنل عقیق و پنل الماس را نیز دارد و تعرفه پیامک آن از پنل الماس پایین تر است.


 • خط۱۰۰۰ ، ۵۰۰۰ و خط ثابت هدیه

 • تعرفه پیامک از ۹۰ریال تا ۱۰۰ریال

 • ۱۰۰۰ پیامک هدیه

 • تفکیک سنی و جنسیتی

 • ارسال از دکل های موبایل (BTS)

 • دارای ۴ خط ۸ رقمی رند با پیش شماره ۱۰۰۰و۲۰۰۰و۳۰۰۰و۵۰۰۰ و دو خط اختصاصی با قابلیت دریافت